top of page
Image by Ravi Pinisetti

Voorwaarden

Op tijd zijn voor een afspraak wordt heel erg geapprecieerd.

Kan je om één of andere reden niet aanwezig zijn, dan vragen we om steeds telefonisch te verwittigen. Op deze manier kunnen anderen uw plaats innemen.

Lees hieronder onze annulatievoorwaarden

Iedere contractuele verhouding tussen één of meerdere bezoekers van de faciliteiten van Bain De Bonheur, Leeuwerikstraat 40, 9840 De Pinte, wordt automatisch en van rechtswege beheerd door onderhavige contractvoorwaarden, met uitsluiting van alle andere.

Onze faciliteiten voldoen aan de ter zake geldende normen en richtlijnen. Al de verbintenissen van Bain de Bonheur, zijn middelenverbintenissen en kunnen nooit worden opgevat als resultaatsverbintenissen in welke zin ook.

Bain de Bonheur voert reinheid en hygiëne hoog in het vaandel. Wij verwachten van alle bezoekers dat zij alle nodige inspanningen leveren , om dit allen tijde te respecteren en daaraan volle medewerking te verlenen.

U kan via onze website online uw reservatie plaatsen voor een specifieke behandeling. Daarnaast kan u alle dagen tussen 9:00u en 21:00u ook telefonisch een afspraak maken via +32 474 11 75 86, uitgezonderd tijdens de verlofperiode. Al deze reserveringsmethoden impliceren automatisch en van rechtswege uw akkoord met de toepassing van onderhavige contractvoorwaarden.

Bain de Bonheur kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen in de faciliteiten van Bain de Bonheur, noch op de parking. Bain de Bonheur is evenmin verantwoordelijk voor beschadigingen van persoonlijke goederen van bezoekers of gebruikers, inclusief diefstal en vandalisme, enz…

Uw reservatie wordt door Bain de Bonheur als definitief weerhouden na registratie, ofwel online of telefonisch.

 

ANNULATIE:

 • Annulatie tot max 24 uren voor de start van de behandeling of dienst is kosteloos, op voorwaarde dat u ons voldoende op voorhand telefonisch hiervan  op de hoogte stelt via +32 474 11 75 86.
   

 • Bij annulering van de gemaakte afspraak op minder dan 24u voorafgaand aan de afspraak, of bij het niet komen opdagen op de afspraak, wordt de 100% van de kostprijs voor de gemaakte reservatie definitief en onherroepelijk verworven door Bain de Bonheur. Dit bij wijze van vergoeding voor gemaakte administratieve kosten en forfaitaire winstdervingsvergoeding.
   

 • Indien u verhinderd bent om een behandeling te volgen, kan u zich - in plaats van te annuleren - laten vervangen door een collega of kennis. U meldt dit via mail met daarin alle gegevens, eveneens minimum 24u vóór de start van de behandeling.
   

 • Bij het niet opdagen op een gemaakte afspraak in het kader van een abonnement, zal de beurt volledig in rekening worden gebracht van het totaal aantal beurten, zonder compensatie op welke wijze dan ook.

LAATKOMERS:

 • Wanneer u slechts een deel van de sessies afwezig bent, geeft dit geen aanleiding tot kosteloze annulatie, noch compensatie op welke wijze ook.
   

 • De duurtijd van uw afspraak kan worden ingekort wanneer u te laat op de afspraak aankomt. Op die manier ondervinden klanten die na u komen, geen hinder.

BETALINGEN:

 • Het door de klant verschuldigde saldo aan Bain de Bonheur dient contant betaald te worden aan het einde van de verzorging, alvorens de zaak te verlaten.

ABONNEMENTEN:

 • Het afsluiten van een abonnement impliceert dat u verklaart in goede gezondheid te verkeren.
  Er kunnen dan ook op geen enkele wijze medische klachten worden verhaald op een behandeling bij Bain de Bonheur. Noch op de behandeling, noch de gebruikte producten of methodes, noch op medewerkers van Bain de Bonheur.

   

 • Een abonnement LPG kan niet ingeruild worden, noch cash, noch andere diensten.
   

 • Een afgesloten abonnement LPG is maximaal 1 jaar geldig. De startdatum gaat in op de datum van de eerste afspraak/behandeling. Niet opgenomen beurten, kunnen na 1 jaar verbeurd verklaard worden, zonder compensatie op welke wijze dan ook.

BONNEN EN PROMOTIES

 

 • Cadeaubonnen zijn slechts één jaar geldig en kunnen onder geen beding worden verlengd.

 • Speciale aanbiedingen en promoties zijn steeds beperkt in de tijd en slechts zolang de voorraad strekt. Aanbiedingen en promoties zijn nooit combineerbaar met eventuele andere kortingen die door Bain de Bonheur worden aangeboden.

bottom of page